FR NL EN DE IT ES

1. introductie De algemene voorwaarden hieronder beschreven (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd), regelen de contractuele relatie tussen elke gebruiker van de site IslamOdeco.com hierna aangeduid als "Gebruiker" of "U" en het commerciële teken IslamOdeco van de onderneming ARTOLIA SPRL, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd aan de Boulevard Louis Mettewie 473 bte6, 1080 Brussel in België. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de enige die van toepassing zijn en vervangen alle andere voorwaarden, behalve voorlopige, uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking. IslamOdeco is mogelijk verplicht om sommige bepalingen van de algemene voorwaarden aan te passen, dus het is noodzakelijk dat ze vóór elke bestelling op de website islamOdeco.com (hierna de "Site" genoemd) opnieuw worden gelezen. Deze wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze online zijn geplaatst en kunnen niet worden toegepast op eerder gesloten contracten. Elke aankoop op de site is onderworpen aan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de datum van de bestelling. Wij zijn van mening dat u, door uw bestelling te valideren, zonder voorbehoud onze algemene verkoopvoorwaarden accepteert na het lezen ervan. Door de Site te bezoeken, stemt u in met de Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden die erin zijn opgenomen.

2. Plaats een bestelling Om uw bestelling te plaatsen, stellen wij u onze website ter beschikking: www.islamOdeco.com 24h / 24 en 7j / 7.

3. Product informatie IslamOdeco besteedt de grootste zorg aan het online plaatsen van informatie over de essentiële kenmerken van haar producten, inclusief technische beschrijvingen van haar partners en leveranciers en foto's ter illustratie van de producten, binnen de grenzen van de technische en technische aspecten. het respecteren van de beste normen van de markt.

4. prijs De verkoopprijzen op de site zijn in euro's en inclusief alle belastingen, maar exclusief verzendkosten. Eventuele bezorgkosten worden aan de Gebruiker aangegeven als en wanneer zijn keuze van producten en worden aan het einde van de bestelling gefactureerd bovenop de prijs van geselecteerde producten. U zult merken dat voor de Europese Unie de prijzen in euro's op de site verschijnen, maar ook in de valuta van het land van verzending voor eenvoudige informatie. De prijs is in euro's en wordt altijd duidelijk aangegeven vóór de bevestiging van de bestelling. We behouden ons het recht voor om onze prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verbinden ons ertoe de geldende tarieven toe te passen die u op het moment van uw bestelling op de site bent vermeld. De toepasselijke btw is het land van bestemming van de gekochte goederen.

5. beschikbaarheid U zult merken dat wij uw bestelling zullen honoreren binnen de grenzen van onze beschikbare voorraden. In het geval dat een van de bestelde producten niet beschikbaar is in onze voorraad, verbinden wij ons ertoe om u binnen een periode van 15 dagen na de datum van uw bestelling per e-mail te contacteren om u en u te informeren aangeven in welk tijdsbestek dit product eventueel aan u kan worden geleverd. Als sommige van de bestelde producten tijdelijk niet beschikbaar zijn, beloven we u de beschikbare producten te sturen en u de "verzending" voor de rest van de bestelling aan te bieden. Wij zullen dan voorstellen om u aan te spreken ter vervanging van het niet-beschikbare product, een artikel van een kwaliteit en een gelijkwaardige prijs. Als u weigert, zullen wij het product terugbetalen.

6. Bezorgmethode Producten die op de site zijn gekocht, kunnen per post of koeriersdienst worden geleverd. De gemaakte kosten zijn afhankelijk van het geselecteerde artikel. Als u uw aankopen wilt laten bezorgen in een ander land waar IslamOdeco aanwezig is, zijn de tarieven van dit land van toepassing als btw-tarief. Het is het land van levering dat de tarieven en levertijden van uw aankoop bepaalt. Uw bestelling wordt afgeleverd op het adres dat u hebt opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling. IslamOdeco stelt alles in het werk om de leveringstermijnen op de site te respecteren. Desalniettemin kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen als gevolg van een vertraagde levering of een verlies van pakketten veroorzaakt door een derde partij bij het transportcontract of door uw feit of vanwege een onvoorzienbare en onoverkomelijke oorzaak die een geval van geweld vormt major. In geval van niet-ontvangst van een pakket binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek uitgevoerd bij de koerier en dit kan enkele dagen duren (bijv. 21 dagen voor de Post). Tijdens deze periode kan er geen terugbetaling of teruggave plaatsvinden. Bij ontvangst van uw bestelling, raden wij u aan de conformiteit van de geleverde producten met uw bestelling te controleren en, indien nodig, op de leveringsbon en in de vorm van handgeschreven reserves vergezeld van uw handtekening, eventuele anomalie aan te geven. Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke wettelijke garanties, raden wij u aan om zo snel mogelijk een reservering te maken met betrekking tot het gebrek aan overeenstemming van de bestaande producten op de datum van levering per e-mail aan IslamOdeco, via de website. In geval van non-conformiteit of schade tijdens het transport, heeft de gebruiker de mogelijkheid om vervanging van het product te vragen, behalve als het gaat om kosten die duidelijk onevenredig zijn in vergelijking met de gevonden schade, in welk geval een gedeeltelijke of volledige terugbetaling volgens de schade zal worden aangericht. Wij informeren u dat een vertraging in de levering van 24 H mogelijk is met betrekking tot de levering van uw bestelling. Om veiligheidsredenen zijn alle bestellingen die per creditcard zijn betaald inderdaad onderworpen aan verificatie door IslamOdeco. Aanvullende informatie kan worden gevraagd of vereist om uw aankoop te valideren. Voer daarom en om vertragingen te voorkomen tijdens uw bestelling het volgende in: - een actief e-mailadres - een vast telefoonnummer (werkplek of thuis) om u op elk moment van de dag te bereiken. Bovendien stelt IslamOdeco voor elke bestelling boven een door IslamOdeco vastgesteld bedrag het recht om een ​​identiteitsbewijs en een adresbewijs per fax, post of post te verlangen. Onze excuses voor het ongemak, maar deze maatregelen zijn een bewijs van onze wil om onze klanten te beschermen tegen mogelijke fraude à la carte.

7. Herroepingsrecht Tevreden of terugbetaald (terugbetaling via inkooporder !!!!, niet geldig voor verkoopproducten & geen ruil mogelijk) IslamOdeco biedt u de mogelijkheid om te profiteren van 7 dagen voorzien door artikel L 121-20 Code van Consumptie, om een ​​product te retourneren dat niet aan u voldoet. Dit herroepingsrecht wordt zonder boete uitgeoefend, behalve verzendkosten. U kunt dit product op uw kosten terugsturen met uw factuur en het naar behoren ingevulde en ondertekende retourformulier. Wij danken u om de goederen per aangetekende post of per post te retourneren en u te abonneren op een verzekering van de vervoerder van de marktwaarde van de producten. Dit is vooral noodzakelijk in het geval van diefstal of verlies van dit goed door hun diensten. In alle gevallen geschiedt de retourzending voor rekening van de consument. Dit recht van retour kan alleen worden aanvaard voor producten in hun originele staat en compleet, in goede staat. Artikelen die onvolledig, beschadigd, beschadigd of bevuild zijn geretourneerd, zijn niet inbegrepen. In geval van expertise van het product onder het herroepingsrecht, zal IslamOdeco alles in het werk stellen om de Gebruiker zo snel mogelijk te vergoeden door een AANKOOPVoucher te verstrekken met een waarde gelijk aan het gekochte product. Deze periode is afhankelijk van interne audit en financiële intermediaire deadlines, maar duurt maximaal 3 weken. Het is heel belangrijk om op te merken dat producten die op maat zijn gemaakt of aangepast inclusief de prints (in tegenstelling tot accessoires) niet onder het herroepingsrecht vallen, en dit in overeenstemming met de wet.

8. terugkeer Voor elke retourzending van een pakket, moet u dit per post (of andere koerier) retourneren. Retourzendingen moeten worden gericht aan onze klantenservice. Lees het volgende punt.

9. Garanties en service na verkoop Al onze verkochte prints en apparatuur profiteren van: - de wettelijke garantie van conformiteit - de wettelijke garantie van verborgen gebreken De verzendkosten van het item (s) vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. Als echter de conformiteitsgarantie van toepassing is op de geretourneerde producten, worden alle kosten met betrekking tot deze retourzending aan de klant terugbetaald. Voor elke retourzending van een pakket, moet u dit per post (of andere koerier) retourneren.

10. procesvoering en aansprakelijkheid Dit contract is onderworpen aan het internationale handelsrecht. IslamOdeco kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het gesloten contract, enerzijds in geval van overmacht, zoals gedefinieerd door de rechtbanken anderzijds, in geval van schuld van de klant of de onvoorspelbare en onoverkomelijke gebeurtenis van een derde partij bij het contract. We herinneren u eraan dat het verstandig is om door te gaan met de back-up van de gegevens in de gekochte producten. IslamOdeco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van misbruik van producten die op de site worden verkocht.

11. Commentaar, kritiek, communicatie Alle beoordelingen ingediend door Gebruikers van IslamOdeco worden gemonitord en gemodereerd door het marketingteam. Aangezien de verklaringen in strijd zijn met de wet en ethiek (beledigende reclame, lasterlijke opmerkingen, beledigingen, opmerkingen uit context ...) behoudt IslamOdeco het recht om de betreffende mening te weigeren of te wijzigen.

12. Bescherming van persoonlijke gegevens De informatie die u verstrekt is essentieel voor de verwerking en levering van bestellingen, het opstellen van facturen en garantiecontracten, hun afwezigheid leidt tot de annulering van uw bestelling. Door u te registreren op de site, stemt u ermee in ons waarheidsgetrouwe informatie over u te verstrekken. De communicatie van valse informatie is in strijd met de huidige algemene voorwaarden en met de gebruiksvoorwaarden die op de site verschijnen. IslamOdeco is bevoegd om informatie over u te verzamelen, te verwerken en te gebruiken. Deze gegevens zijn onderworpen aan computerverwerking. U hebt een permanent recht op toegang en rectificatie van alle gegevens die u betreffen, in overeenstemming met de Europese teksten en de geldende nationale wetgeving (artikel 34 van de wet van 6 januari 1978). U kunt op elk gewenst moment een verzoek van IslamOdeco om erachter te komen welke informatie het over u heeft. U kunt deze gegevens op elk moment en op verzoek wijzigen. Als u het tijdens uw identificatie op de site hebt geaccepteerd, zullen promotionele e-mails (e-mails) met nieuws, voorraadverminderingen, exclusieve aanbiedingen, koopjes ... naar u worden verzonden. U kunt vragen om op elk moment geen e-mails meer van ons te ontvangen door op de daartoe bestemde link te klikken en in de voettekst van elke e-mail te plaatsen die wij of een van onze partners u zullen sturen. IslamOdeco is de enige houder van informatie over u. Als u dit tijdens uw identificatie op de site hebt geaccepteerd, kunnen IslamOdeco en haar contractuele partners u informatie sturen in het kader van specifieke en specifieke promotionele acties. Deze partners zijn speciaal gekozen door IslamOdeco en staan ​​bekend om de kwaliteit van hun producten en diensten.

13. Intellectuele eigendom Alle inhoud van de site IslamOdeco (illustraties, teksten, labels, merken, afbeeldingen, video's) is eigendom van IslamOdeco, zijn medecontractanten of partners. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud op welke manier dan ook en op elk medium is onderworpen aan voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van IslamOdeco. Alle informatie, inhoud, bestanden en software aangeboden door onze diensten worden beschermd door nationale en internationale wetten met betrekking tot intellectueel eigendom en auteursrecht. IslamOdeco kan u geen toestemming geven om inhoud te kopiëren, weer te geven of te verspreiden waarvoor u geen intellectuele eigendomsrechten heeft. Elk gebruik van deze inhoud in fraude met de rechten die derden daarop hebben, is het strafbare feit van namaak, zwaar gesanctioneerd door de Code of the Intellectual Property. IslamOdeco kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor de schending door een gebruiker van rechten in het bezit van derden vanwege de activiteiten van laatstgenoemde op de Site.